Datadriven och automatiserad kommunikation

VAD VI GÖR


DATADRIVEN
KOMMUNIKATION


För att öka din försäljning och värdet av din kommunikation behöver du använda data. Runt om oss finns tusentals källor och signaler (väder, produkter, geo, trafik, CRM-data, beteenden, relationer etc) som kan användas för att göra innehållet i en banner mer intressant och mer levande.


AUTOMATISERAD KOMMUNIKATION


ICM var en av de första på marknaden att börja använda feeds, signaler och omvärldshändelser för att ändra/trigga innehållet i annonser i realtid. Syftet med att automatisera är många men ökad försäljning, time-to-market och tidsbesparing är de främsta argumenten.


RELEVANT
KOMMUNIKATION


För att du ska kunna vara relevant i din kommunikation behöver du ha en möjlighet och vilja att ta reda på något om mottagaren. Du behöver också verktygen och systemen för att exekvera samt en oberoende partner som arbetar med rätt incitament.
Välkommen till ICM!Hur man når sin målgrupp


Genom att vi synkroniserar er CRM-data och annonsdata med övriga externa triggers (tex väder, geografi etc) får vi era aktiviteter att samverka så att ni kan nå era målgrupper med ett mer personligt och relevant budskap, vid varje givet kommunikations- tillfälle. 


Oavsett om målsättningen är att hitta nya kunder eller öka intäkten på befintliga kunder har vi en metodik som både kan inkludera eller exkludera olika audiences, beteenden, kundrelationer, profiler, köphistorik, intresse etc. Vår målsättning är att era visningar ska underbyggas av data och ha ett tydligt syfte. 


Läs gärna mer om hur vi hjälpt olika företag nå ut till sina kunder!
Våra produkter


Vi tror inte på kostsamt manuellt arbete, därför erbjuder vi verktyg för att automatisera er kommunikation samtidigt som den blir mer relevant. Nedan kan ni tex läsa om våra system och en av produkter där ni automatiskt kan generera videos


AUTOVIDEO


Video är ett effektivt sätt att kommunicera en känsla och bygga varumärke. Men det är både dyrt och tar tid att producera videoannonser, speciellt om man ska göra det för flera produkter och för flera målgrupper för att skapa relevans.

Därför har vi utvecklat en produkt som vi kallar Autovideo.
Autovideo gör ni kan skapa mängder av nya erbjudanden i era befintliga videos utan att behöva göra en ny produktion.

Kontakta oss så berättar vi om några av våra case och hur ni snabbt och enkelt kan skapa 10 000 varianter av era befintliga videos.

ICMARKETING SYS


PRODUCTION EDITION
Production edition hanterar processen för produktion av banners och skapar ett rakt, enkelt och smidigt arbetssätt med fokus på leverans och godkännande.

DYNAMIC EDITION
Dynamic Edition är din plattform för att få ihop datakällor (CRM, profil etc), feeds och triggers med dina köpta utrymmen. Data-driven och smart kommunikation är enkelt med ICM.

MARKETING AUTOMATION EDITION
Automation Edition är för dig som redan arbetar med Dynamic Edition och vill börja arbeta med Marketing Automation på riktigt för att skapa effekt i din organisation och öka intäkterna snabbare.


Hitta osskontakta oss


Your Name (required)

Your Email (required)

Your Message